NẤM LINH CHI ĐỎ

Liên hệ

Tên gọi khác của nấm linh chi: Tiên thảo, nấm trường thọ, vạn niên nhung, nấm thần tiên

Tên nước ngoài: Lingzhi mushroom, Reishi mushroom

Tên khoa học: Ganoderma lucidum

Họ: Nấm lim

Ngôn ngữ »
Don`t copy text!