NẤM LIM XANH

Liên hệ

Tên khoa học: Ganoderma lucidum

Nấm lim xanh thuộc “dòng dõi” nhà nấm Linh chi, nhưng nó đặc biệt ở chỗ chỉ mọc ra từ những cây Lim xanh mà đã mục ruỗng trong các khu rừng nguyên sinh. Lại nói về Lim xanh, đó là loại cây lâu năm, mọc trong rừng.

Ngôn ngữ »
Don`t copy text!